Pořadatelé

Masarykova univerzita

Hlavním pořadatelem tábora je Masarykova univerzita, která táboru pomáhá nemalou finanční částkou i zkušenostmi.

Většina z vedoucích ostatně na Masarykově univerzitě studuje nebo již dostudovala. Děkujeme naší alma mater za předané vědomosti a zkušenosti a děkujeme tímto také Přírodovědecké fakultě za podporu finanční, bez které by se ÚLeT nemohl realizovat.

ÚLeT založili lidé z Divadla Fyziky – ÚDiF společně s Instruktory Brno. Kdo tedy jsme?

ÚDiF

Divadlo Fyziky je spolek studentů a učitelů Masarykovy univerzity, kteří zjistili, že nejvíce je baví brát si fyziku do rukou a dělat experimenty. Více jak deset let jezdí po školách, univerzitách, hvězdárnách a lidem všeho věku ukazují fyzikální pokusy.  „Na začátku nám říkali, že to nemůže nikoho bavit, ale dnes víme, že to baví nejen nás, ale i veškerou veřejnost. Svoje zkušenosti z předávání radosti a pochopení bychom rádi zúročili právě na ÚLeTu.“

www.udif.cz

Instruktoři Brno

Hlavním mottem Instruktorů Brno je „Vše, co můžeme udělat, je lidi inspirovat…“ a přesně tím se také řídí. Je to spolek lidí různého věku a zájmů, kteří sdílí zálibu v organizování akcí, na kterých se snaží lidi inspirovat, něco jim předat, vytvořit prostor, kde lze ledasco zažít a poté se nad tím zamyslet.
Instruktoři Brno vznikli v 70. letech spolu s Prázdninovou školou Lipnice a za více než 40 let existence uspořádali bezpočet autorských kurzů, recesních akcí a dali také vzniknout formátu šifrovacího závodu, jichž je ČR každoročně organizováno několik desítek. Také organizují každé dva roky IS kurs – intenzivní sérii zážitkových víkendů a přednášek s cílem předat svoje znalosti v oblasti organizování zážitkových akcí.

Financování

ÚLeT je finančně podporován Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity.

ÚLeŤáčtí vedoucí …

Představme pár větami každého z nás, ať víte, na koho se můžete těšit.

 

 


a mnozí další ...