Fotky 2013

ÚLeT 2013 – Deník Úpického ztroskotání

Jsem opět na místě činu. Malebná hvězdárna v Úpici, kde se již pomalu zbarvuje listí a neblaze připomíná, že léto již musí ustoupit zimě. Rozhodla jsem se zavzpomínat na těch sedm krásných dní, které jsem tu strávila s dalšími devíti vedoucími a třiceti úžasnými dětmi. Krásné, ale ne vždy snadné.

Na ÚLeTu jsme se sešli na konci července ve dnech 27.7.-3.8. a nečekalo nás nic méně drsného, než ztroskotání na moři.

S vedoucími jsme se na palubě lodi objevili již v pátek, abychom pro cestující přichystali veškerý komfort a zábavu. Chystala se kuchyň a intenzivně se připravovaly aktivity na seznamování cestujících z celé České republiky. Sami jsme si krátili čas důležitým a krásným pokusem, demonstrující Archymedův zákon. Pamatujete si ještě, proč lodě plavou, i když jsou železné?

Naše loď už čekala jen na poslední záležitost – cestující.


 • Mezi 9 a 12 hodinou se na palubu Úpického trajektu sjeli všichni účastníci plavby. Sami jsme si každý připravili své kajuty k obývatelnému stavu a abychom se společně zabavili před tím, než dorazí zbytek cestujících, zkoušeli jsme výrobu papírových tangramů - ano i tak se dá pojmenovat obyčejná vlaštovka :) Společně jsme zkoušeli dolet vlaštovek i konstrukčně náročnějších vzdušná plavidel.

  Po obědě bylo třeba se na společné lodi seznámit. Naučit se za jedno odpoledne třicet jmen je téměř nadlidský úkol. Kolik jste si jich po seznamkách zapamatovali vy? !!!! Zapsat něco o seznamkách!!!

  0726_170615_upr_vp_smallaeroimages

  Ve skupině nejde pouze o to seznámit se jmény ale i poznat vlastnosti a schopnosti dalších lidí. To už by se nám ale ve třicetičlenné skupině nepodařilo a tak jsme se rozdělili do menších týmů a vyzkoušeli si pracovat společně na jednoduchých úkolech. Tedy jednoduché se možná zdáli na první pohled.

 • 0728_154012_p1070706_js0728_155056_img_8379_vp0728_164013_img_8382_vp 0728_173243_img_8389_vp0728_180402_img_8390_vp0728_193751_p1070717_js0728_193901_p1070720_js0728_195625_img_8394_vp0728_214705_img_8418_vp0728_214734_img_8419_vp0728_215609_img_8429_vp
 • Poděkování

  Masarykově univerzitě

  Ačkoliv si děti hradily tábor sami, je vzhledem k jeho malému objemu nutné i financování z vnějšku. Děkujeme proto Masarykově univerzitě za finanční podporu, především pak panu Michalu Bulantovi za jeho sympatie pro věc a veškerý čas nutný k vyřizování.

  Instruktorům Brno

  Instruktorům Brno za inspiraci a Know-how k pořádání podobných zážitkově pedagogických akcí, zajištění pojištění a za zaštítění celé akce.

  Úpické hvězdárně

  Velký dík patří i Úpické hvězdárně a jejímu řediteli Marcelu Bělíkovi za poskytnutí prostor i techniky. Patří sem také velký dík tamním zaměstnancům, kteří ochotně snášeli omezený chod hvězdárny i neustálé letní hrátky dětí.

  Vedoucím

  Díky Vám všem! Není moc co dodat. :) Díky za nasazení, čas, energii, spánek i radost věnované ÚLeTu. Vám všem, Saší, HPčko, Jani, Atrey, Kamčo, Vojto, Svene, Jardo a Vojťáku, kteří jste bez vidiny odměny byli ochotni připravit tak náročný program a strávit osm náročných dnů s námi.

  Účastníkům

  A to nejdůležitější, děkujeme všem účastníkům za jejich nasazení v boji při záchraně, v zápalu experimentování a učení se respektovat ostatní! Děkujeme …