ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Řídíme se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. Zpracováváme jen ty osobní údaje, které k něčemu potřebujeme, a jen po dobu, kdy je potřebujeme. Chráníme je před únikem obvyklými způsoby, jako jsou hesla a zámky ve dveřích, a zabezpečení průběžně inovujeme. Jestliže nám k něčemu dáš souhlas (například k použití fotek z akce), neděláme s tvými údaji nic, na co by se souhlas nevztahoval. Automatizované profilování nevedeme.

Kdo má přístup k tvým údajům

Realizační tým ÚLeTu, dále osoby ze spolku Instruktoři Brno, které je potřebují k pořádání akce, účetnictví, archivaci, propagaci nebo IT-údržbě. Dále nikdo s výjimkou:

Zpracovatelů, se kterými máme uzavřenou smlouvu – např. služba spravující seznamy e-mailových adres.
Orgánů veřejné moci, kterým musíme údaje předat ze zákona – např. rejstříkový soud.
Případu neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku, nebo veřejného zájmu – např. policie nebo zdravotní záchranná služba.

Proč a jak s osobními údaji pracujeme

I. Abychom spolu mohli komunikovat
Když se hlásíš na akci, s tvou přihláškou pracuje jen tým akce, na kterou se hlásíš.
Členové a přátelé Instruktorů se mohou přihlásit do instruktorské e-mailové konference a sami se
z ní odhlašovat. Se svými osobními údaji tedy zacházejí sami a Instruktoři garantují jen bezpečné uložení těchto údajů.

II. Pro propagaci dalších akcí
Na akcích se fotí a nejhezčí fotky se používají pro propagaci dalších akcí na webu, na letáčcích a podobně. Abychom mohli použít i fotky s tebou, žádáme tě při přihlašování na akci o souhlas, který je dobrovolný a dá se později odvolat. Když nám k tomu dáš souhlas, tvoje jméno
a e-mailovou adresu si navíc uložíme, abychom tě občas mohli zvát i na další akce. Až tě to přestane bavit, tak se odhlásíš. K zasílání pozvánek se navíc jde přihlásit i na webu.

III. Kvůli transparentnímu účtu
Instruktoři mají transparentní účet, což znamená, že jsou na internetu zveřejněné platební údaje účastníků akcí (nebo osob, co za ně platí).

IV. Abychom zajistili bezpečnost na akcích
Spolu s přihláškou na většinu akcí vyplňuješ zdravodotazník. Čte ho jenom zdravotník akce, ale když je v něm informace, kterou by měli vědět i další členové A-týmů, kuchař a případně někdo z B-týmu, tak jim ji před akcí sdělí. Účelem je, aby program odpovídal zdravotnímu stavu účastníků a nikdo neodjížděl z akce v horším stavu, než v jakém přijel. Tzn. vyplň tam všechno, na co se tě dotazník ptá, nikdo nepovolaný se to nedozví. Po akci zůstává dotazník uložený u účetního spolku z důvodů popsaných v následujícím odstavci.

V. Abychom chránili zájmy spolku
Přihlášky z proběhlých akcí a zdravodotazníky uchováváme i po akci, dokud neuplyne tříletá lhůta, po jakou by účastník na Instruktorech mohl uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé na akci (jako rozbité auto nebo zlomená ruka). Dokumenty bychom pak mohli potřebovat třeba v jednání s pojišťovnou. Po akci jsou dokumenty uložené u účetního a nikdo jiný k nim nemá přístup.

Tvoje práva

Důležité je zejména to, že udělený souhlas si můžeš kdykoliv rozmyslet, a když chceš vědět, co s tvými údaji děláme, musíme ti to říct. Zbytek stručně, ať zbytečně neopisujeme text nařízení:

Máš právo na přístup k osobním údajům. (viz článek 15 GDPR)
Máš právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu. (viz článek 7 GDPR)
Máš právo na omezení zpracování. (viz článek 18 GDPR)
Máš právo na výmaz osobních údajů. (viz článek 17 GDPR)
Máš právo vznést námitku proti zpracování. (viz článek 21 GDPR)
Máš právo na přenositelnost údajů. (viz článek 20 GDPR)
Máš právo na opravu nebo doplnění chybných nebo nekompletních údajů.
(viz článek 16 GDPR)
Máš právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. (viz článek 77 GDPR)

Kontakt

Jestli se chceš na něco zeptat nebo uplatnit svoje práva (jako třeba odvolání souhlasu, viz níže), kontaktuj člověka uvedeného níže.

Vedoucí tábora ÚLeT
Kontaktní osoba: Karolína Pěčková, taborulet@gmail.com, 603 475 588

Instruktoři Brno, z. s., Lidická 787/45, 602 00 Brno, IČ: 22879056
Kontaktní osoba pro zpracování osobních údajů: Kristýna Špačková, gdpr@instruktori.cz, 732 837 989